Thursday, February 14, 2008

MJ 461

多謝老公.....給我第二個開心既情人節
希望每一年都可以同你渡過~
你今日專登請假陪我....我已經好開心架喇
仲要你破費...........我又冇咩準備.....希望你唔會介意啦
我會後補比你架!!!唔好嬲....唔好唔開心........

我愛你~

No comments: